Raad van Toezicht

De PCBO Leiderdorp is een Stichting met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht.

 

De directeur-bestuurder stuurt de Stichting en de scholen aan en neemt alle besluiten die nodig zijn om de scholen goed te laten functioneren. De Raad van Toezicht moet erop toezien dat de Stichting goed wordt bestuurd. De Raad stelt de directeur-bestuurder aan en geeft advies over en feedback op diens besluiten. In sommige gevallen moet de Raad van Toezicht voorafgaande goedkeuring geven, bijvoorbeeld aan de begroting en het strategisch beleid. U zult de leden van de Raad waarschijnlijk niet zien in de klas of in de gangen van de school. Daarom stellen zij zich graag kort aan u voor.

 

 

mr. Oscar Gennissen

Wonend in Leiden lever ik graag een bijdrage aan het onderwijs bij de “buren”. Ik doe dit

met een warm hart voor onderwijs met ambitie in een veilige omgeving. Als toezichthouder

zet ik me graag in om bij te dragen aan bewaking, stimulering en verbetering van wat de

afgelopen jaren tot stand is gebracht.
(Neven) functies: Zelfstandig ondernemer

 

Joris de Groot

Als vader van schoolgaande kinderen vind ik kwalitatief goed basisonderwijs essentieel.

Goede leerkrachten, moderne lesstof en een veilige en een stimulerende omgeving zijn

belangrijke randvoorwaarden. Vanuit de Raad van Toezicht wil ik bewaken dat PCBO

Leiderdorp dit blijft bieden. Zowel aan de leerlingen van vandaag maar ook, toekomstgericht,

aan die van morgen en overmorgen.
(Neven) functies: Managementfunctie in de energiesector

 

drs. Albert Pouwels, lid

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren