Raad van Toezicht

De PCBO Leiderdorp is een stichting met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

 

Het College van Bestuur stuurt de stichting en de scholen aan en neemt alle besluiten die nodig zijn om de scholen goed te laten functioneren. De Raad van Toezicht moet erop toezien dat de stichting goed wordt bestuurd. De Raad stelt het College aan en geeft advies over en feedback op diens besluiten. In sommige gevallen moet de Raad van Toezicht voorafgaande goedkeuring geven, bijvoorbeeld aan de begroting en het strategisch beleid. U zult de leden van de Raad niet vaak zien in de klas of in de gangen van de school. Daarom stellen zij zich graag kort aan u voor.

 

 

mr. Oscar Gennissen, voorzitter

Wonend in Leiden lever ik graag een bijdrage aan het onderwijs bij de “buren”. Ik doe dit

met een warm hart voor onderwijs met ambitie in een veilige omgeving. Als toezichthouder

zet ik me graag in om bij te dragen aan bewaking, stimulering en verbetering van wat de

afgelopen jaren tot stand is gebracht.
(Neven)functies: Zelfstandig ondernemer

 

Joris de Groot, secretaris

Als vader van schoolgaande kinderen vind ik kwalitatief goed basisonderwijs essentieel.

Goede leerkrachten, moderne lesstof en een veilige en een stimulerende omgeving zijn

belangrijke randvoorwaarden. Vanuit de Raad van Toezicht wil ik bewaken dat PCBO

Leiderdorp dit blijft bieden. Zowel aan de leerlingen van vandaag maar ook, toekomstgericht,

aan die van morgen en overmorgen.
(Neven)functies: Managementfunctie in de energiesector

 

drs. Albert Pouwels, lid

Als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs weet ik als geen ander wat de waarde van het onderwijs is: je krijgt de instrumenten aangereikt waarvan je je leven lang plezier en gemak hebt. Taal en rekenen vormen de ruggengraat van ons onderwijs. In de PCBO wil ik mij hiervoor hard maken en ervoor zorgen dat de continuïteit van deze organisatie gewaarborgd blijft.

(Neven)functies: Docent VO

 

Priscilla Haringsma, lid

Als directeur basisonderwijs draag ik met hart en ziel bij aan het onderwijs van nu én de toekomst. Het is van belang dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen tot wereldburgers. Vanuit de Raad van Toezicht wil ik toezien op deze ontwikkelkansen voor alle kinderen. Hierin zijn vertrouwen, kwaliteit en veiligheid belangrijke voorwaarden.

(Neven)functies: Schoolleider PO

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren