Raad van Toezicht

De PCBO Leiderdorp is een Stichting met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht.

 

De directeur-bestuurder stuurt de stichting en de scholen aan en neemt alle besluiten die nodig zijn om de scholen goed te laten functioneren. De Raad van Toezicht moet erop toezien dat de Stichting goed wordt bestuurd. De Raad stelt de directeur-bestuurder aan en geeft advies over en feedback op diens besluiten. In sommige gevallen moet de Raad van Toezicht voorafgaande goedkeuring geven, bijvoorbeeld aan de begroting en het strategisch beleid. U zult de leden van de Raad waarschijnlijk niet zien in de klas of in de gangen van de school. Daarom stellen wij ons graag kort aan u voor.

 

Martin Bogerd, lid
Voor mij als oud leerling staat het Protestants Christelijke Onderwijs voor kwalitatief zeer hoogwaardig onderwijs met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Ik wil dat ook in de toekomst deze kwaliteit geleverd wordt in de gemeente Leiderdorp. Hiervoor zet ik mij graag in.

(Neven)functies:

Directeur Bestuurder Wbv Habeko wonen in Hazerswoude Dorp
Voorzitter Stichting Woonmarkt Rijnstreek
Lid Raad van Toezicht Fioretti College in Lisse
Penningmeester Harmonie en Toneelvereniging St. Matthias in Warmond

 

Dr. Joop de Kort, lid
De Protestants Christelijke School Vereniging te Leiderdorp heeft zichzelf opgeheven. Ze heeft daarbij een richtinggevend document achtergelaten dat het College van Bestuur samen met de nieuwe Raad van Toezicht, de schoolleiders en de medezeggenschap heeft geïnspireerd tot een mooi plan waarmee het PC onderwijs in Leiderdorp verder kan.
Dat plan zal mijn richtsnoer zijn bij mijn inzet in de Raad van Toezicht.

(Neven)functies:

Wetenschappelijk docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden
Lid van de Universiteitsraad van de Universiteit Leiden

 

Drs. Berend Sepers, voorzitter
Een school moet een veilige omgeving zijn waarin elk kind naar eigen vermogen kan excelleren en waarin elke leerkracht het maximale uit ieder kind weet te halen. Als toezichthouder zet ik me ervoor in dat de Stichting een stabiele basis is voor de vier basisscholen om die veilige omgeving te creëren waarin leerling en leerkracht kunnen excelleren.

(Neven)functies:

Raadsgriffier van de gemeente Kaag en Braassem
Lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden e.o.
Lid Stuurgroep invoering Wet revitalisering generiek toezicht, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
Lid begeleidingscommissie Waarstaatjegemeente.nl, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

 

Drs. Ton Tieleman, lid
Goed onderwijs is de beste investering in de toekomst. Daarvoor wil ik mij in de Stichting PCBO als oud-directeur van het Visser ’t Hooft Lyceum en oud-conrector van de vestiging van het VHL in Leiderdorp inzetten.

(Neven)functies:

Lid van de Raad van Toezicht van Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord
Lid en plaatsvervangend voorzitter van de tuchtcommissie van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
Voorzitter van de Leidse Korfbal Federatie


Drs. Mieke Vorenkamp, lid

Een veilige, uitdagende leeromgeving is de beste basis voor goede leerprestaties en zelfvertrouwen. Het PCBO Leiderdorp biedt die sterke basis.

Als lid van de Raad van Toezicht zet ik me graag in voor de continuïteit van de Stichting PCBO Leiderdorp, zodat nu en in de toekomst nog vele leerlingen met een optimale start vanuit het PCBO Leiderdorp hun toekomst ingaan.

(Neven)functies:

Bestuurslid  Rode Kruis Leiden en omgeving
Lid centrale cliëntenraad Activite

 

Wilt u de Raad van Toezicht een vraag stellen? Mail ons: administratie apestaart pcboleiderdorp punt nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren