Raad van Toezicht

De PCBO Leiderdorp is een Stichting met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht.

 

De directeur-bestuurder stuurt de stichting en de scholen aan en neemt alle besluiten die nodig zijn om de scholen goed te laten functioneren. De Raad van Toezicht moet erop toezien dat de Stichting goed wordt bestuurd. De Raad stelt de directeur-bestuurder aan en geeft advies over en feedback op diens besluiten. In sommige gevallen moet de Raad van Toezicht voorafgaande goedkeuring geven, bijvoorbeeld aan de begroting en het strategisch beleid. U zult de leden van de Raad waarschijnlijk niet zien in de klas of in de gangen van de school. Daarom stellen wij ons graag kort aan u voor.

 

dr. Joop de Kort, lid

De Protestants Christelijke School Vereniging te Leiderdorp heeft zichzelf opgeheven. Ze heeft

daarbij een richtinggevend document achtergelaten dat het College van Bestuur samen met de

nieuwe Raad van Toezicht, de schoolleiders en de medezeggenschap heeft geïnspireerd tot een

mooi plan waarmee het PC onderwijs in Leiderdorp verder kan.
Dat plan zal mijn richtsnoer zijn bij mijn inzet in de Raad van Toezicht.

(Neven)functies:

Wetenschappelijk docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden
Lid van de Universiteitsraad van de Universiteit Leiden

 

drs. Albert Pouwels, lid

 

 

mr. Oscar Gennissen, lid

Wonend in Leiden lever ik graag een bijdrage aan het onderwijs bij de “buren”. Ik doe dit

met een warm hart voor onderwijs met ambitie in een veilige omgeving. Als toezichthouder

zet ik me graag in om bij te dragen aan bewaking, stimulering en verbetering van wat de

afgelopen jaren tot stand is gebracht.
(Neven) functies:
Zelfstandig ondernemer

 

Berend Jongman, lid

Graag lever ik vanuit mijn financiële achtergrond een bijdrage aan het interne toezicht op het

bestuur van de stichting.
Ik doe dat vanuit de overtuiging dat een school een veilige omgeving moet bieden waar elk kind

zich in eigen tempo kan ontwikkelen. Wanneer ze geholpen worden door leerkrachten die

gedreven zijn om het beste uit ieder kind te halen wordt een mooie basis gelegd voor hun

toekomst.
(Neven) functies:
Specialist Intensieve Begeleiding Rabobank
Lid GMR Stedelijk Gymnasium Leiden
Coach bij Qredits Microfinanciering Nederland

 

Joris de Groot,lid

Als vader van schoolgaande kinderen vind ik kwalitatief goed basisonderwijs essentieel.

Goede leerkrachten, moderne lesstof en een veilige en een stimulerende omgeving zijn

belangrijke randvoorwaarden. Vanuit de Raad van Toezicht wil ik bewaken dat PCBO

Leiderdorp dit blijft bieden. Zowel aan de leerlingen van vandaag maar ook, toekomstgericht,

aan die van morgen en overmorgen.
(Neven) functies:

Management functie in de energiesector

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren