Identiteit en kernwaarden

Ons onderwijs vindt zijn inspiratie in de christelijke traditie. Op onze scholen wordt aandacht besteed aan normen en waarden en aan tradities en vieringen. Begrippen als naastenliefde, respect voor anderen en vertrouwen in elkaar, verantwoordelijkheidsgevoel, waardering voor de natuur en het leven en je talenten ontwikkelen komen aan bod. Leerlingen leren wat deze waarden en normen voor hun dagelijks leven betekenen en hoe om te gaan met verschillende levensopvattingen.

 

Elk kind krijgt bij de scholen van PCBO het onderwijs dat bij hem of haar past. Dat betekent:

  • Kennis en vaardigheden die je voor je verdere ontwikkeling nodig hebt;
  • Vertrouwen in jezelf en dat je er niet alleen voor staat in je leven;
  • Overtuiging dat je leven zin heeft ook en vooral in relatie tot je naasten;
  • Zelfstandigheid zodat je eigen keuzes kunt en durft te maken;
  • Normen en waarden vanuit de christelijke traditie.

 

Kortom: Wij bieden een sterke basis, passend bij kinderen van nu.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren