Missie en visie

Onze scholen bieden een effectieve combinatie van degelijk vertrouwd onderwijs, aangevuld met eigentijdse inzichten en instrumenten, die passen bij de kinderen van nu.

 

We zijn vertrouwd omdat:
 • We uitgaan van leeftijdsgroepen in een leerstofjaarklassensysteem
 • Ons tevens richten op sociaal-emotionele ontwikkeling en karaktervorming
 • Bij de jongsten uitgaan van spelend leren en ruimte bieden voor hun eigen tempo
 • Veel aandacht besteden aan gedegen taal- en rekenonderwijs
 • Een traditioneel onderwijsconcept hanteren waarbij de leerkracht de leidende figuur is in de klas
 • Inzichten pas in ons onderwijs integreren als ze zich bewezen hebben en voorts wars zijn van 'tijdelijke onderwijshypes'
 • Kinderen een brede orientatie op onze samenleving bieden met veel aandacht voor kennisoverdracht.
 • Rekenen op medeverantwoordelijkheid van ouders/verzorgers
 • Leerkrachten hebben die pedagogisch en didactisch deskundig en betrokken zijn
 • Kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op het voorgezet onderwijs

 

Wij zijn eigentijds, omdat:
 • Omdat we gebruikmaken van methodes die up-to-date zijn
 • Inzetten op passend en inclusief onderwijs zover als onze mogelijkheden daartoe reiken
 • Gezamenlijk beschikken over een Prisma-klas voor hoogbegaafde kinderen die extra ondersteuning en uitdaging nodig hebben
 • Onze scholen beschikken over eigentijdse faciliteiten en een moderne uitstraling
 • Gericht gebruik maken van moderne digitale hulpmiddelen
 • Engels en moderne media als volwaardige vakken zien vanaf groep 1 en daarbij streven naar vakleerkrachten
 • Werken met zogenaamde ateliersom via een brede orientatie op onderwerpen, thema's en werkvormen de eigen talenten en voorkeuren te ontdekken en ontwikkelen
 • Gebruik maken van observatie en toetsing van ontwikkelingsgroei om tijdig en gericht bij te kunnen sturen.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren