Informatieverwerking en Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Vanaf die datum geldt de Europese privacywetgeving.  De AVG is bedoeld om ervoor te zorgen dat gegevens over personen (leerlingen) zorgvuldig worden verwerkt en misbruik ervan wordt tegengegaan. De nieuwe wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) genomen moeten worden om persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast heeft de PCBO Leiderdorp een functionaris gegevensbescherming benoemd.

 

Privacyverklaring
In dit reglement wordt beschreven hoe binnen de PCBO Leiderdorp met persoonsgegevens wordt omgegaan, wat wij doen om deze gegevens te beschermen en welke personen hierbij als aanspreekpunt fungeren.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren