klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt of kunnen misverstanden ontstaan. U bent van harte welkom dergelijke zaken eerst met de betrokken leerkracht te bespreken om samen een goede oplossing te vinden.

 

Komt u er niet uit, dan kunt u dit overleggen met de directeur van de school. Indien ook dit niet tot een goed resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de bestuurder, de heer P. Laman, p/a Marjoleintuin 58, 2353 PL Leiderdorp. Een klacht dient dan schriftelijk te worden ingediend, voorzien van naam en adres van de klager en dagtekening en moet een omschrijving van de klacht bevatten. Als een klacht niet naar tevredenheid van klager en/of de bestuurder wordt opgelost, dan hebben beide partijen de mogelijkheid zich te wenden tot de landelijke klachtencommissie.

 

De afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs is ondergebracht bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

 

Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet-en regelgeving en de jurisprudentie. Het adres is: Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. 071-3861697, e-mail: info@gcbo.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren