Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, kunnen misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt.

Ouders zijn van harte welkom dergelijke zaken eerst met de betrokken leerkracht te bespreken om samen een
goede oplossing te vinden. Komt u er niet uit, dan kunt u dit overleggen met de directeur van de school.

 

Indien ook dit niet tot een goed resultaat leidt, kunt u zich wenden tot het college van bestuur van de Stichting PCBO, p/a Kastanjelaan 6, 2351 ND Leiderdorp.

Een klacht dient dan schriftelijk te worden ingediend, voorzien van naam en adres van de klager en dagtekening en moet een omschrijving van de klacht bevatten.

 

Als een klacht niet naar tevredenheid van de klager en/of het bestuur wordt opgelost, hebben beide
partijen de mogelijkheid zich te wenden tot de landelijke klachtencommissie.

 

De afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs is ondergebracht bij
de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).
Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures,
de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Het adres is:
Stichting GCBO, Postbus 394, 3440 AJ Woerden, tel. 070-3861697, e-mail: info apestaart gcbo punt nl.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren