Ouderbetrokkenheid

De ouders/verzorgers hebben op onze scholen een grote rol. Zij zijn voor ons de deskundigen waar het gaat om de ontwikkeling van hun kinderen en onze leerlingen. Een open en eerlijke communicatie tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding vinden we dan ook erg belangrijk. Ouders zijn welkom op school en worden serieus genomen.

 

Onze scholen kennen van oudsher een ruime ouderbetrokkenheid. Die koesteren wij.

De betrokkenheid van ouders uit zich op verschillende manieren: beheer van schoolbibliotheek, het opknappen van het schoolplein, overblijfhulp, luizencontrole, hulp bij excursies en sportactiviteiten maar ook hulp bij creatieve vakken.

 

De betrokkenheid van ouders wordt, zowel door kinderen als leerkrachten, zeer op prijs gesteld. Dat geldt natuurlijk ook voor hun betrokkenheid bij de meer organisatorische kant van de school, met name in medezeggenschapsorganen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren