samenstelling GMR

De GMR van de PCBO is als volgt samengesteld:


Oudergeleding:
Pol van Lier namens de Kastanjelaan (voorzitter)

Krijn Fieret namens ’t Bolwerk

Peter Plooij namens Willem de Zwijger

Arres van Dijk namens Regenboog


Personeelsgeleding:
Marjet Pit namens Willem de Zwijger

Annet Mulders namens ’t Bolwerk

Ada de Lange namens de Kastanjelaan  (secretaris)

Chantal Kooreman namens de Regenboog
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren