onderwijsbeleid

Het onderwijskundig beleidsplan werkt de onderwijsvisie van de PCBO uit. Dit document is richtinggevend voor de stichting PCBO Leiderdorp. De stichting heeft dit verder uitgewerkt in een inmiddels vastgesteld strategisch beleidsplan 2018-2022. Deze beide plannen zijn de basis van het per school vast te stellen schoolplan.

In strategie en visie en de uitwerking daarvan lopen veel zaken parallel voor de vier scholen. Waar mogelijk wordt samen opgetrokken. Waar sprake is van specifieke schoolaccenten wordt dit opgenomen in het eigen schoolplan.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren