jaarverslagen

Het bestuurlijk jaarverslag geeft informatie over het gevoerde beleid en de jaarrekening. Het wordt jaarlijk voor 1 juli uitgebracht door de Bestuurder en voorzien van een accountantsverklaring vastgesteld door de Raad van Toezicht.

 

De jaarverslagen van 2016 en 2017 van de PCBO vindt u hieronder.

Het jaarverslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is opgenomen in het jaarverslag van de PCBO.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren